“Residenzschloss” – административна сграда към Технически Университет, гр. Дармщадт, Германия (текущ обект)

“Residenzschloss” – административна сграда към Технически Университет, гр. Дармщадт, Германия (текущ обект)

 

Възложител: Общинско дружество за строителство и недвижимости  – Хесен, Германия (LBIH)

 

Дейности: 

 

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електро- и слаботокови системи:

 • Разширение на съществуваща централна батерия;
 • Аварийно захранване;
 • Главно разпределително табло;
 • Разпределителни табла;
 • Разпределително табло за медийна техника;
 • KNX компоненти;
 • Кабелни скари и тръби;
 • Проводници;
 • Кабели и захранвания;
 • Кабели и контакти;
 • Временно захранване и временно осветление;
 • Общо осветление;
 • Аварийно осветление;
 • Изравняване на потенциала и заземление;
 • Защита от пренапрежение;
 • Пожарна защита;
 • Аварийно повикване WC;
 • Пожароизвестяване;
 • СКС – Кабели;
 • СКС Ракове;
 • Външно осветление.

Срок на изпълнение: 

Ноември 2019 – Октомври 2020 (прогноза)

 

РЗП:

 

29 000 кв.м.