„OFFICE A“ – офис сграда, гр. София

„OFFICE A“ – офис сграда, гр. София

 

Възложители:         

“Бараж груп” ЕООД – Електроизграждане общи части 

“Офис А” ООД – Външно електрозахранване, електроизграждане офис части, строителни работи

Дейности:

Изграждане на външно електрозахранване:

 • 2 бр. силови сухи трансформатори 1250 kVA;
 • Разпределителна уредба СрН – КРУ 10кV;
 • Табла НН, АВР и компенсаторни уредби (ККУ);
 • Шинопровод 2000А;
 • Кабелни линии СрН;
 • Изводна килия 10кV в подстанция.

Изграждане на вътрешни електроинсталации – общи части:

 • Табла и дизел агреграти;
 • Силова инсталация;
 • Осветителна инсталация;
 • Заземителна и мълниезащитна инсталация;
 • Пожароизвестителна система;
 • Оповестителна система;
 • Структурно окабеляване;
 • Система за контррол на достъпа;
 • Система за видеонаблюдение.

Изграждане на вътрешни електроинсталации – офис части:

 • Ел. табла;
 • Аварийно осветление;
 • LED осветители ;
 • LED лента;
 • Кабели;
 • Ключове и контакти;
 • Кабелни скари;
 • Шинопроводи и захранващи кабели;
 • 4 бр. дизел-генератори 630 KVa ;
 • UPS-система;
 • Мълниезащита и заземление;
 • Противозамръзваща система за ВиК тръби;
 • Потивозамръзваща система за рампи;
 • Оповестителна система;
 • СОТ;
 • Пожароизвестистелна система;
 • Система за контрол на достъпа ;
 • Видеонаблюдение;
 • Периметрова охрана;
 • Структурно окабеляване.

Строителни работи 5-ти и 6-ти етаж:

 • сухо строителство;
 • бояджийски работи.

Срок на изпълнение:

Февруари 2018 г. – Март 2019 г.

РЗП:

13 800 кв.м.