“NV Tower” – офис сграда, гр. София (текущ обект)

NV Tower” – офис сграда, гр. София (текущ обект)

 

Възложител: “Маркан” ООД        

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

 • Силова инсталация;
 • Електрически табла, дизелгенератор, АВР;
 • Кабели и проводници;
 • Отопление на рампи;
 • Осветителна инсталация;
 • Кабелни скари и шинопроводи;
 • Структурно кабелна система;
 • Система за контрол на достъп;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за газсигнализация;
 • Пожароизвестителна инсталация;
 • Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация;
 • Интеграционна платформа за общ мониторинг и управление на системи за сигурност;
 • Аварийно и евакуационно осветление.

Срок на изпълнение:

Декември 2019 г. – Април 2021 г. (прогноза)

РЗП:

48 000 кв.м.