FAIR – Голям адронен колайдер, гр. Дармщад, Германия (текущ обект)

FAIR – Голям адронен колайдер, гр. Дармщад, Германия 

Възложител: FAIR GmbH/ GSI GmbH

 

Дейности:

  • Разпределителни табла – 300 бр.
  • Кабелоносещи системи, вкл. Е30 и Е90 – о 35 000 м.
  • Инсталационни кабели НН – 425 000 м.
  • Захранващи кабели – 36 000 м.
  • Двоен под – 2000 m²
  • Ключове и контакти – 10 000 бр.
  • Осветителни тела интериорни – 4000 бр.
  • Аварийно осветление – 7 централи и ок. 500 аварийни осветителни тела

Срок на изпълнение: 

август 2021 – август 2025  (прогноза)