“Puratos” – преустройство и разширение на предприятие за съставки за хранително-вкусовата промишленост, гр. Перник

Puratos” – преустройство и разширение на предприятие за съставки за хранително-вкусовата промишленост, гр. Перник 

Възложител:           “КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

  • Площадкови ел. инсталации;
  • Кабелни скари;
  • Ел. табла и захранващи линии;
  • Осветителна и силова инсталации;
  • Структурна кабелна система;
  • Система за видеонаблюдение;
  • Система за контрол на достъпа;
  • Демонтажни работи;
  • Пожароизвестителна система.

Срок на изпълнение:

Януари 2020 г. – Декември 2020 г.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.