“Park Lane Office Center” – офис сграда, гр. София (текущ обект)

“Park Lane Office Center” – офис сграда, гр. София (текущ обект)

 

Възложител: “ПАЙП СИСТЕМ” АД

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

 • Електрически табла и оборудване;
 • Кабели,проводници и шинопроводи;
 • Кабелни скари, тръби;
 • Осветителна инсталация;
 • Ключове и контакти;
 • Мълниезащитна и заземителна инсталация;
 • Пожароизвестителна система;
 • Аварийно оповестителна система;
 • Структурно-кабелна система;
 • Контрол на достъп;
 • Видеонаблюдение;
 • Противообледенителна система.

Срок на изпълнение:

Декември 2019 г. – Май 2021 г. (прогноза)

РЗП:

35 000 кв.м.