“DHL Express” – логистична база, Външно електрозахранване, гр. София

“DHL Express” – логистична база, Външно електрозахранване, гр. София

Възложител:              “МИКС–КОНСТРЪКШЪН” ООД

Дейности:

 

  • Изготвяне на работен проект за нов секциониран подземен ТП 800kVА, 20/0,4kV и Кабелно захранване с кабели СрН 20 kV на нов подземен ТП 800kVА;
  • Доставка и монтаж на оборудване за трафопост;
  • Строително-монтажни работи по изграждане на кабелно трасе;
  • Изтегляне на кабелни линии СрН;
  • Пускови изпитания на трафопост и кабелни линии.

Срок на изпълнение:

Януари 2017 г. – Юни 2017 г.