Шоурум и автосервиз за автомобили на BMW и MINI, гр. София

Шоурум и автосервиз за автомобили на BMW и MINI, гр. София

Възложител:      „КОЛОС ИВ” ООД

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

  • Външно електро захранване и трафопост;
  • Ел. табла и захранващи линии;
  • Ел. осветителна инсталации;
  • Мълниезащитна и заземителна инсталация;
  • Площадкови кабелни мрежи и инсталации;
  • Слаботокови кабелни мрежи и инсталации

Срок на изпълнение:

Декември 2016 – Октомври 2017