“Sofia Office Center” – офис сграда, гр. София

Sofia Office Center” – офис сграда, гр. София

Възложител:               “Диана Комерс 1” ЕООД

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

  • Електрически табла и оборудване;
  • Кабели и проводници;
  • Шинопровод;
  • Кабелни скари и тръби;
  • Осветителна инсталация;
  • Ключове и контакти;

Срок на изпълнение:

Май 2018 г. – Юли 2019 г.

РЗП:

18 000 кв.м.