“AZM” – aрхеологически музей, гр. Майнц, Германия (текущ обект)

“AZM” – aрхеологически музей, гр. Майнц, Германия (текущ обект)

Възложител:   Hieronymus Sicherheits-Systemhaus GmbH&Co.KG

Дейности:

Доставка, монтаж  и пускане в експлоатация на следните системи:

 • Кабелни скари;
 • Кабели и проводници;
 • КРУ 20 kV и трансформатор;
 • Дизел-генератор и UPS;
 • Табла ниско напрежение;
 • Шинопровод;
 • Ключове и контакти;
 • KNX управление на щори, осветление и др.;
 • Мълниезащита и изравняване на потенциала;
 • Осветление и аварийно осветление;
 • Пожароизвестяване;
 • Гласово оповестяване;
 • Домофонна система;
 • Видеонаблюдение;
 • СКС.

Срок на изпълнение:

Юни 2018 г. – Юни 2021 г. (прогноза)

РЗП:

14 600 кв.м.