Църква “Успение Богородично” – с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра

Църква “Успение Богородично” – с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра

 

Възложител: Църква “Успение Богородично”

 

Статут на обекта:

 

Архитектурно – строителна и художествена недвижима културна ценност с категория “национално значение”.

 

Дейности:

 

Ремонт, реконструкция, консервация и подобряване на прилежащите пространства, при което бяха извършени следните строително – монтажни дейности:

Конструкции:

 • Кофраж;
 • Армировъчни работи (стомана);
 • Бетонови работи.

Вертикална планировка:

 • Вертикална планировка с площадкови мрежи;
 • Армирана бетонова настилка;
 • Укрепване на основи:
 • Настилка каменни плочи:
 • Озеленяване;
 • Дворни електрически мрежи;
 • Площадков битов водопровод;
 • Дъждовна канализация;
 • Площадкова битова канализация.

Покривни работи:

 • Покривна конструкция Керемиди;
 • Покривна конструкция;
 • Покривно водоотвеждане;
 • Гръмоотводен прът;
 • Мълниезащитна инсталация.

Фасада:

 • Фасадни работи;
 • Доставка и монтаж на дървена дограма.

Интериорни работи:

 • Мазилка;
 • Шпакловка;
 • Дървен под;
 • Подови настилки.

Електро:

 • Вътрешни електроинсталации.

Сграда – строителни работи:

 • Боядисване;
 • Грундиране.

Направа на ограда:

 • Плътна масивна ограда;
 • Ажурна ограда.

 

Срок на изпълнение:

Август 2017 – Април 2019

 

РЗП:

 

323,90 кв.м.