“C11” – нов кампус към Технически университет, гр. Гийсен, Германия

“C11” – нов кампус към Технически университет, гр. Гийсен, Германия 

Възложител:  Общинско дружество за строителство и недвижимости  – Хесен, Германия (LBIH) 

Дейности:

Доставка и монтаж на:

 • Аварийно осветление;
 • Фотоволтаична система;
 • Резервно захранване;
 • Табла – ГРТ и разпределителни;
 • Окабеляване;
 • Кабелни скари;
 • Ключове и контакти;
 • KNX система;
 • Осветителна инсталация;
 • Пожароизвестителна система
 • Гласово оповестяване;
 • Контрол на достъпа;
 • Структурна кабелна система;
 • Мълниезащита.

Срок на изпълнение:

Май 2019 г. – Aприл 2020 г.