“Тексим Банк” – Централен Офис, гр. София

Тексим Банк” – Централен Офис, гр. София

Възложител:          Колос-ИВ ООД

Дейности:

Доставка и монтаж на следните системи:

  • Ел. табла и захранващи линии;
  • Ел. осветителна и силова инсталация;
  • мълниеотводна и заземителна инсталация;
  • Оповестителна и озвучителна система;
  • структурна кабелна система и телевизия;
  • Пожароизвестяване;

Срок на изпълнение:

2017 г. –  2018 г.