“Kaufland” – логистична база, село Стряма (област Пловдив)

Kaufland” – логистична база, село Стряма (област Пловдив)

Възложител:  ИСА 2000 ООД      

Дейности:

Изграждане на следните електро-системи:

 • Разпределителна уредба средно напрежение 20 kV;
 • Трансформатор;
 • Електротабла;
 • Електрическа инсталация;
 • Дизел-генератор;
 • Осветление;
 • Аварийно осветление;
 • Система за гласово оповестяване;
 • Система за сградна автоматизация;
 • Пожароизвестяване;
 • Структурни кабелни системи;
 • КИПиА;

Срок на изпълнение:

Юли 2018 г. – Февруари 2019 г.

РЗП:

37 000 кв.м.