Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – административна сграда, преустройство на ІV-ти етаж

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – административна сграда, преустройство на IV етаж

Възложител:     Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Строителни дейности:

 • Демонтажни дейности /настилки, облицовки, покривни покрития, замазки, тухлени стени, дограма и др./;
 • Нанасяне на противопожарно покритие върху стоманена конструкция;
 • Доставка и монтаж на термопанели;
 • Tенекеджийски работи;
 • Направа на щендерни стени от гипсокартон;
 • Направа на предстенна обшивка от гипсокартон;
 • Направа на окачени тавани;
 • Доставка и полагане на топлоизолация по покриви;
 • Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана;
 • Направа на гранитна настилка от термолющен гранит;
 • Направа на циментови замазки;
 • Доставка и полагане на гранитогрес;
 • Боядисване с латекс;
 • Доставка и монтаж на ламиниран паркет;
 • Доставка и монтаж на врати;
 • Доставка и монтаж на PVC и Алуминиева дограма;
 • Доставка и монтаж на HPL преградни стени;
 • Направа на Осветителна инсталация;
 • Направа на Силова инсталация;
 • Направа на Мълниезащитна инсталация;
 • Доставка и монтаж на СКС;
 • Направа на система за контрол на достъпа;
 • Направа на Пожароизвестителна инсталация;
 • Направа на Отоплителна инсталация;
 • Направа вентилация;
 • Направа на VRF система;
 • Направа на водопроводна и канализационна инсталации;
 • Доставка и монтаж на асансьорна уредба;

Срок на изпълнение:

Юли 2016 г. – Август 2017 г.

РЗП:

1998,27 кв.м.