ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР, „HPC Bulgaria“ гр. София (текущ обект)

ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР, „HPC Bulgaria“ гр. София 

Възложител: „София Тех Парк“ АД

 

Дейности:

Довършителни и инсталационни работи и други СМР в сградата и околното пространство:

 • Работи по част архитектурна
 • Водопровод – сграден и площадков, сградна и площадкова канализация с канализационни отклонения;
 • Електрическа инсталация и енергиен мониторинг;
 • Кабелно захранване за трафопост;
 • Структурна кабелна система;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за контрол на достъпа;
 • Сигнално-охранителна система;
 • Пожароизвестителна и пожарогасителна система;
 • Оповестяване;
 • Детекция на влага и наводнение;
 • Пътни знаци и хоризонтална маркировка;
 • Пожаробезопасност;
 • Дейности по озеленяване;
 • Настилки и благоустрояване;
 • Конструкции;

Срок на изпълнение: 

11.2020 – 02.2021 (прогноза)

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.