Международен панаир – Палата 12, Франкфурт на Майн, Германия

Международен панаир – Палата 12, Франкфурт на Майн, Германия

Възложител:   Hieronymus Sicherheits-Systemhaus GmbH&Co.KG

Дейности:

 

 

  • Окабеляване, монтиране на крайни компоненти и съдействие при пускане в експлотация при изграждане на пожароизестителна система;

Срок на изпълнение:

Март 2017 г. –  Февруари 2018 г.

РЗП:

33 600 кв.м.