“Нова Дружба” – жилищен комплекс, сграда 4 и 5, гр. София (текущ обект)

“Нова Дружба” – жилищен комплекс, сграда 4 и 5, гр. София (текущ обект)

 

Възложител: “Грийнлайф плейс” ЕООД

 

Дейности:

 

  • Укрепване;
  • Изкопни работи;
  • Груб строеж: конструкция – стоманобетонови работи и тухлена зидария;
  • Топло и хидроизолационни работи в основи и по покриви.

Срок на изпълнение:

Март 2020 – Май 2021 (прогноза)

 

РЗП:

 

20 378 кв.м.