Ниско напрежение

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД изпълнява проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на следните системи:

Заземление и мълниезащита:

 • заземителни инсталации
 • инсталациии за изравнянена на потенциала
 • конвенционална мълниезащита (прътови мълниеприемници и мълниеприемна мрежа)
 • активна мълниезащита

Дизел-генераторни станции и UPS

 • Дизел-генераторни комплектовани с табло АВР
 • Всякакъв тип и мощност UPS системи

Шинопроводи

 • Шинопроводни системи за осветление
 • Шинопроводни системи за пренос до 3200А

Кабелоносещи системи и кабели

 •  Изпъленение на кабелни трасета с елементи на всички водещи производители.
 • Доставка и монтаж на кабели СрН и НН.

Електро табла

 • Главни и разпределителни табла за жилищни и обществени сгради;
 • Електромерни табла;
 • Табла за Автоматизация КИП и А, Т – АВР;
 • Табла за трафопостове;
 • Шкафове за улично осветление;

Ключове, контакти и KNX устройства

 • Доставка и монтаж на всички популярни серии ключове и контакти
 • Доставка и монтаж на KNX бутони, сензори и актуатори.

Осветление

 • Улично, парково и районно осветление
 • Фасадно осветление на сгради и архитектурни забележителности.
 • Осветление за индустриални обекти
 • Взриво защитено осветление (ЕХ) за бензиностанции, силози, хранилища за взриво и пожароопасни материали.
 • Интериорно осветление на апартаменти, офиси, хотели, бизнес сгради, ресторанти, клубове, магазини.
 • Адресируемо и програмируемо аварийно осветление с/без централна батерия