МБАЛ “Света София” – корпус 2

МБАЛ “Света София”, гр. София – корпус 2

Възложител:               “ПАЙП СИСТЕМ” АД

Дейности:

 • Изграждане на кабелни трасета
 • Изграждане на заземителна инсталация;
 • Доставка и монтаж на ел. табла;
 • Доставка и монтаж на кабелни скари ;
 • Доставка и монтаж на осветителна инсталация;
 • Изграждане на система за видеонаблюдение;
 • Изграждане на часовникова система;
 • Изграждане на болнична система;
 • Изграждане на система за пожароизвестяване;
 • Изграждане на система за гласово оповестяване;
 • Изграждане на система за газ сигнализация.

Срок на изпълнение:

Януари 2018 г. – Ноември 2019 г.

РЗП:

18 000 кв.м.