МБАЛ “Света София” – корпус 2

МБАЛ “Света София”, гр. София – корпус 2

Възложител:               “ПАЙП СИСТЕМ” АД

Дейности:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

 • Кабелни трасета;
 • Заземителна инсталация;
 • Ел. табла;
 • Кабелни скари;
 • Осветителна инсталация;
 • Видеонаблюдение;
 • Часовникова система;
 • Болнична система;
 • Пожароизвестяване;
 • Гласово оповестяване;
 • Газ сигнализация;

Срок на изпълнение:

Януари 2018 г. – Ноември 2018 г.

РЗП:

30 000 кв.м.