“Комплекс Галерия Витоша” – многофамилна жилищна сграда, гр. София

“Комплекс Галерия Витоша” – многофамилна жилищна сграда, гр. София

Възложител:   „Комплекс Галерия” ЕООД

Дейности:

 • Конструкция-стоманобетонови работи;
 • Сухо строителство;
 • Бояджийски работи;
 • Хидроизолациони работи;
 • Топлоизолациони работи;
 • Настилки и облицовки;
 • ВиК разводки и оборудване;
 • Силнотокови разводки и оборудване;
 • Слаботокови разводки и оборудване;
 • Пожароизвестителни разводки и оборудване;
 • Видеонаблюдение разводки и оборудване;
 • Поливна система;
 • Вертикална планировка;
 • Озеленяване.

Срок на изпълнение:

Март 2017 г. – Юни 2019 г.

РЗП:

10 032,08 кв.м.