“Paradise Center” – търговски център, гр. София

Paradise Center” – търговски център, гр.София

Възложител:  ,,БУЛФЕЛД” ЕООД

Дейности:

Външно електро захранване:

  • изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение, подземни линии;
  • доставка и монтаж на трансформаторни постове, БКТП, МКТП, ГРТ, дизел-генератори.

Вътрешни електро инсталации:

  • вътрешни слаботокови, силнотокови инсталации и кабелно захранване на силови табла;
  • доставка и монтаж на електрическо оборудване и осветителни тела.

Срок на изпълнение:

Октомври 2011 г. – Март 2013 г.

РЗП:

208 000 кв.м.