Външно електрозахранване

„ЕЛЕКТРИСИТИ“ ЕООД изпълнява :

Дейности:

 • Предпроектно проучване
 • Проектиране и съгласуване
 • Доставка на материали и оборудване
 • Изграждане
 • Поставяне под напрежение

Типове обекти:

 • Кабелни линии СрН и НН
 • Трансформаторни постове
 • Площадкови и улични осветления

Абонаметно обслужаване:

 • планови профилактики и ежемесечен оглед на съоръженията;
 • аварийни ремонтни дейности
 • сключване на тристранно споразумение за съвместна техническа експлоатация с ЕРП;