Болница Франкфурт Хьохст, Германия (текущ обект)

Болница Франкфурт Хьохст, Германия

Възложител: Болница Франкфурт Хьохст

 

Дейности: 

 

 • Резервно захранване;
 • Главно разпределително табло;
 • Кабели и проводници;
 • Изравняване на потенциала;
 • Инсталационни тръби и канали;
 • Кабелни скари;
 • Ключове и контакти;
 • Пожарна защита;
 • Общо осветление;
 • Аварийно осветление;
 • Вътрешна мълниезащита и изравняване на потенциала;

Срок на изпълнение: 

Април 2021 – Октомври 2021 (прогноза)

 

РЗП:

 

6000 кв.м.