“ORBICO” – Административно – логистичен център, гр. София (текущ обект)

“ORBICO” – Административно – логистичен център, гр. София (текущ обект)

 

 

Възложител: “Кордеел – България” ЕАД

 

Дейности: 

 

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи:

Силнотокова инсталация:

 • електрически табла и захранващи линии;
 • окабеляване;
 • ключове и контакти;
 • осветление;
 • мълниезащита;
 • кабелни скари.

Слаботокова инсталация:

 • пожароизвестителна система;
 • аварийно оповестителна система;
 • структурно-кабелна система;
 • система за контрол на достъпа;
 • система за видеонаблюдение;
 • система за периметрова охрана;
 • сигнално-охранителна техника.

Срок на изпълнение:

Май 2020 – Февруари 2021 (прогноза)

 

РЗП:

Офис сграда – 4 500 кв.м.

Складове – 32 000 кв.м.