Пожароизвестителна инсталация

Основното предназначение на всяка пожароизвестителна инсталация е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гасетилни действия.. Основните елементи са:

  • Пожароизвестителна централа;
  • Пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите съпровождащи възникването на пожара – дим, топлина, светлина или др.
  • Сигнални устройства – сирени светлинни сигнализатори и др.;
  • Изпълнителни устройства – релета или други устройства предназначени за отключване на врати, включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации и много други.

Критерии за избор на тип инсталация:

В долната таблица с цел по-голяма прегледност за различните критерии са дадени точки, като максималните точки са 100. Условно би следвало да се приеме, че при 100 точки, означава, че съответния критерий е много-добре оценен, а при 0 точки, че е най-лошият.