Мълниезащитна инсталация

Основният принцип на действие на мълниеприемника с изприварващо действие е създаване трасе на нисък импеданс по посока на буреносния облък наречено възходящ лидер, като по този начин низходящия лидер създаден от облака, които е по посока на земната повърхност и търси място за електрически разряд, бива поведен да се разреди не в някоя точка на нисък импеданс която той случайно избере, а само и единствено по трасето определено от възходящият лидер.

По този начин мълниеприемника с изпреварващо действие не “привлича” и не “хваща” мълнията, а само и единствено повдига точката на среща на двата заряда. Тя става във въздуха на много по-голямо растояние от защитаваният обект, отколкото при всеки друг конвенционален мълниеприемник. В следствие на това радиусът на мълниезащитната сфера при мълниеприемника с изпреварващо действие е също така много по-голям от този на обикновения прътов мълниеприемник (гръмоотвода).

Образуването на възходящи лидери е отдавна наблюдавано явление по време на буря. Когато нисходящите лидери на мълнията наближът земната повърхност електрическото поле се увеличава, като достига стойности от порядъка на 10 kV/m. Която и да е проводяща повърхност може да създаде възходящ лидер! В случая на пасивен мълниеприемник възходящия лидер се разпространява сомо след значителен период на реорганизация на електрическия заряд. В случаите когато се използва мълниеприемник с изпреварващо действие продължителността на възбуждане на възходящ лидер се съкращава значително! Ето защо неговото действие е “изпреварващо” и ги наричаме мълниеприемници с изпреварващо действие.

·         Конвенционална мълниезащита: oсновни компоненти са прътовите мълниеприемници и мълниеприемната мрежа, които посредством метален проводник са свързани към гнезда, част от заземителни системи

·         Активна мълниезащита: отличен вариант за ефективна защита от мълнии на сгради и обекти със съвременна, динамична архитектура.Това важи и за промишлени халета и открити пространства