Заземителна система

Заземителната система е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.

 • Независимо от произхода на опасните напрежения поддържането на постоянно и ниско заземително съпротивление е съществен параметър за ефективното отвеждане на тока в земята. Ниското съпротивление премахва риска от появата на опасното за хората „стъпково напрежение” (разлика в потенциалите по повърхността на разстояние 1 метър), което може да достигне стойност от няколко kV.
 • Заземителни уредби за подстанции (средно и високо напрежение)
 • Заземителни уредби на вятърни и фотоволтаични електроцентрали
 • Заземителни уредби за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове
 • Заземителни уредби за защита от електростатична индукция
 • Заземителни уредби за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво
 • Заземителни уредби за резервоари, газоотводни тръби и др.
 • Заземителни уредби за телекомуникационни централи и станции
 • Заземителни уредби за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване
 • Заземителни уредби за басейни
 • Заземителни уредби за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни)
 • Заземителни уредби за станции за производство на енергия с ниско и средно напрежение
 • Заземителни уредби за болници и хирургии
 • Заземителни уредби за електропроводни въздушни линии (стълбове) за високо и средно напрежение
 • Заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН)
 • Заземителни уредби за мачтови трафопостове
 • Заземителни уредби за мълниезащита и др.