Ел. табло

Независимо дали поставяме ново ел.табло или подменяме старо такова, важно е да изберем качествена апаратура. В момента на пазара има голям избор. Не е нужно да купуваме най-скъпото.

Работим с редица производители и търговци, които предлагат качествено оборудване на достъпни цени, с което изработваме и монтираме:

Главни и разпределителни табла за жилищни и хотелски сгради, индустриални обекти, електрически централи и търговски центрове;

  • Електромерни табла – ТЕМО, ТЕПО, ТЕМЗ, ГЕТ;
  • Табла за Автоматизация КИП и А, Т – АВР;
  • Табла за интелигентно управление на сгради;
  • Табла за трафопостове – ГРТ, ГТТ, РТ;
  • Шкафове за улично осветление;