УСЛУГИ

“ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД е специализирана фирма за проучване, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на външни електрозахранвания и вътрешни ел.инсталации – кабелни линии СН и НН.

“ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД предоставя на клиентите си следните услуги:

  • Проучване, проектиране и съгласуване проекти за електро захранване на нови и съществуващи обекти (жилищни сгради, къщи, офис сгради и др.) Съдействие за издаване на право на прокарване/преминаване. Съгласуване на визи, еднолинейни схеми на разпределителни уредби и електромерни табла, придвижване на документи за сключване на Договор за присъединяване с Електроразпределителните дружества.
  • Изграждане на трасета външно ел. захранване ниско и средно напрежение.
  • Доставка и монтаж на съоражения за ел.захранване: Трансформаторни постове в сгради; БКТП; МКТП; МТП.
  • Поддръжка на вече изградените трасета и трансформаторни постове
  • Доставка и монтаж на защити от пренапрежение
  • Оразмеряване, доставка и монтаж на ел.табла
  • Доставка, монтаж и поддръжка на дизел-генератори
  • Подготвяне на всички видове документи за въвеждане в експлоатация.