Какво да правим при ремонт на старо жилище

Какво да правим при ремонт на старо жилище

При планиран ремонт на старо жилище предвидете подмяна на електроинсталацията, защото това ще ви спести много бъдещи проблеми.

Тъй като броят на електроуредите в един дом расте, ако старата електрическа инсталация има определен капацитет, включването на електроуреди като пералня, миялна, вградена фурна, проточен бойлер ще надвиши този капацитет и е възможно пренатоварване на мрежата, посочват експертите.Затова те препоръчват да се сменят остарелите бушони с автоматични прекъсвачи, които ще дадат по-голяма защита на електроинсталацията. В зависимост от броя уреди, които ще се използват, се определя и мощността за всеки прекъсвач.

Електроинсталациите в панелните блокове са предвидени за определен капацитет на натоварване, т.е. едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Важно е да се проучи капацитета на вътрешната ел.инсталация и да се обмисли нейното разширяването.Освен смяната на електроинсталацията с нова, потребителите да обърнат внимание и на ключовете и контактите.Предлагат се различни модели, като например такива с твърди връзки или с издръжлива на висока температура пластмаса, които осигуряват надеждност и безопасност на връзката.Ако вашия дом е на 35-40 години, това означава, че и проводниците на електрическата инсталация са стари и биха могли да предизвикат инциденти или да са причина за влошеното качество на тока в жилището. Затова съветът е те да се сменят.В зависимост от консуматорите (уредите), които ще се включат в мрежата, е нужно да се имат в предвид и проводниците, както и съответният брой токови кръгове за самата ел.инсталация.При монтаж или подмяна на електрическата инсталация би трябвало да се търси компетентен електротехник, който ще изготви най-подходящата за жилището схема на електрическата инсталация.

В противен случай вероятността от инциденти е голяма.  За да се улесни монтажът на новата електроинсталация, може да се използват первази, чрез които прокарването на кабелите е удобно и лесно. Добре е да знаете как точно е разположена електрическата инсталация в дома ви. В противен случай има опастност при най-малкото нещо като монтаж на картина на стената да се предизвика токов удар, като се засегне някой кабел от ел.инсталацията.В случай че нямате информация за разположението на електрическата инсталация в дома си, може да си набавите детектори, които откриват електрическите проводници, независимо дали са вградени в стена или зад перваз.За по-голяма безопастност може да се монтира в таблото за предпазителите защита против токови удари.

В съгласие с новите изисквания в електротаблата трябва да бъдат поставяни дефектнотокова защита и защита от пренапрежение.  За да не се претоварва електрическата инсталация, би могло да се поставят специални сензори, които “разбират” кога в помещението има човек и сами активират електрозахранването в него.  Вътрешната мрежа обхваща всички електрически съоръжения от апартаментното табло до последния ключ в жилището. В многофамилните жилищни сгради захранването на етажното осветление и асансьорите е част от вътрешната инсталация на етажната собственост. Поддръжката на вътрешната електрическа инсталация е отговорност на собственика на имота.Данни на Националния статистически институт сочат, че голямата част – 73% от жилищните сгради в България и вътрешните мрежи в тях са изграждани в периода 1946 -1990 г. Експерти препоръчват да се изследва вътрешната електрическа инсталация в жилищата и ако е завишена инсталираната мощност, да се предприеме ремонт, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома.