Електроинсталации в жилищни сгради

Видове електрически инсталации

Електроинсталациите се различават в зависимост от това дали се изгражда силнотокова или слаботокова инсталация на жилищна, обществена сграда или изграждащата се електроинсталация е предназначена за експлоатация в търговски или промишлени помещения. Нека видим особеностите при изграждането на тези различни по вид електроинсталации.

Електроинсталации в жилищни и обществени сгради:

зграждането на този вид електроинсталации започва от главното разпределително табло.Това, междувпрочем е в сила за всички видове ел.инсталации. Главно разпределително табло за по кратко ГРТ ще разгледаме в някоя от другите статии.В този случай нека си представим изграждането на електроинсталацията в един вход на жилищен блок например.Най-напред трябва да се изтегли захранващ проводник от ГРТ до апартамента и по точно до апартаментното табло.Това се прави обикновенно в положени предварително по време на грубия строеж ПВЦ или метални тръби.

Апартаментно табло

В апартаментното табло се монтират автоматичните предпазители и все по-трайно навлизащите в модерното строителство  дефектнотокови защити за ползите и предимствата на които вече е ставало дума в други наши публикации.Тук става и разпределението на отделните токови кръгове, за които ще обясним по-подробно малко по-нататък.Всеки токов кръг се свързва на отделен предпазител.

Токови кръгове

Както вече казахме всеки отделен токов кръг се свързва в апартаментното табло на отделен предпазител.Иначе казано, изтегляте проводник от таблото до първата стая в апартамента.В конкретния случай кабела обикновенно е със сечение на жилата 4мм.След като се изтегли кабела до помещението посредством разклонителни кутии се правят отклонения към съответстващите на проекта контактни излази.Разклоненията обикновенно се правят с проводник със сечение на жилата 2,5мм. Нормално е на един токов кръг да се свързват по 3-5 контакта.Да речем контактите в една стая.Изключение правят излазите които, по проект са предназначени за по-високи натоварвания.Най-често в едно жилище това са излазите предназначени за свързване на готварска печка,електрически бойлер или някакъв друг електроуред с по голяма консумация на електроенергия.В тези случаи контактните излази към тези електроуреди се правят на отделен токов кръг за всеки един от тях.Например изтегля се проводник от апартаментното табло до готварската печка с проводник 4мм. без да се правят никакви отклонения за други контактни излази.Предпазителят на който е свързан въпросният кабел е изчислен според спецификацията на дадения уред и отговаря само за него.

Лампени излази

Изграждането на лампените излази в едно жилище е подобно на това на контактните излази.Разликите се формират от по-малките  мощности които, са нужни за осветление в сравнение мощностите на електроуредите които можете да включите в контантите в дома си.Захранващият проводник от апартаментното табло може да бъде 2,5мм или 1,5мм. Отклоненията от разпределителната кутия към самите лампени излази както и към ключовете на осветлението не е нужно да са с по-голямо сечение от 1,5мм.Най-често в един апартамент осветлението е на един токов кръг.

Всички упоменати до тук сечения на кабели и брой на токови кръгове са условни.Те зависят от редица фактори, като мощности на консуматорите, за които има конкретни таблици за изчисление,друг фактор може да бъде индивидуалните изисквания на клиента.С тези и др.фактори би трябвало да се съобрази проектанта на всеки обект и след необходимите изчисления да впише в самият проект с какъв вид кабели с какво сечение колко токови кръгове и т. н. трябва да се изпълни проекта.

Съвети

Ние ви съветваме при започване на нов проект много внимателно да прецените нуждите си от лампени и контактни излази във вашето жилище.Огледайте и обмислете във всяко едно помещение за електроуредите които ще сложите там.Имайте в предвид и изграждането на допълнителни контакти които към момента може да не са ви нужни но,в съвременния живот на пазара постоянно се появяват нови електроуреди с различно приложение.В стремежа си да сме част от този съвременен живот ние постоянно купуваме електроуреди (не винаги нужни) и ако електроинсталацията в нашият апартамент не е правилно изчислена и разпределена скоро жилището ни заприличва на паяжина от заплетени кабели,разклонители и удължители.

Много от питанията които имаме са във връзка именно с разширяването на електроинсталацията във вече остарели жилични сгради, чиято електроинсталация вече е ненадеждна и няма потенциала да отговори на изискванията на нашето съвремие.