Oбществени сгради

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ:

 1. Апартаментен хотел в УПИ IV – „За КОО и паркинг“, кв. 71, местност „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София”, СМР по част архитектура, конструкция, електро и довършителни, РЗП – 12 910 кв.м.;
 2. Шоурум, магазини и офиси, УПИ XLVII-1, кв. 14, м. Малинова долина – I част, гр. София, изпълнение на външно електрозахранване и трафопост;
 3. Музейко – детски научен център америка за българия (научно – образователен детски център с развлекателна и обслужваща част) в ПИ № 2969, кв.85, м.“Студентски град“, гр.София, вътрешни електро инсталации;
 4. Група от преместваеми търговски съоръжения и оформяне на прилежащо пространство – пазaр Толстой“, УПИ I, р-н „Надежда“, гр. София, изграждане на електрическа инсталация, включително силова, осветителна, заземителна, електрически табла;
 5. Реконструкция на хотел “Плиска” в офис сграда на „ЦКБ” АД, УПИ II, кв. 163, м. Гео Милев – подуене – редута, р-н Слатина, гр. София”, изграждане на вътрешни електро инсталации, РЗП – 9000 кв.м;
 6. Търговски комплекс “Мега МОЛ София“ м.Люлин изграждане на електрическа инсталация, силова и осветителна;
 7. Преустройство на съществуващи сгради на бул.“Цар Борис III“ №54 за нуждите на СРС и СРП, изграждане на електрическа инсталация, включително силова, осветителна, електрически табла”;
 8. Хотелски и офис комплекс, УПИ II-150,151, р-н Слатина, гр. София изграждане на електрическа инсталация;
 9. сграда за обществено обслужване с подземни гаражи, упи i – 1737,1445,1962,кв.140,м.кръстова вада, изграждане на вътрешна електрическа инсталация;
 10. Ремонт на национален двореца на децата (НДД)
 11. Ремонт на голям и малък физкултурен салон и прилежащи на 78 СОУ ,, Христо Смирненски, гр. Банкя.