Абонаметно обслужване

Абонаментно обслужване и поддръжка на трафопост:

 1. Сграда ТАО, ул. Т. Александров 109-115, гр. София
 2. Сграда ЛИТЕКС ТАУЪР, гр. София
 3. Партерен трафопост за Хотелски и офис комплекс УПИ II – 150,151, кв.За, м. “Слатина – Север” , гр. София
 4. Шоурум, магазини и офиси, УПИ XLVII-1, кв. 14, м. Малинова долина – I част
 5. Административно-търговска сграда на “RENAULT&DACIA”, УПИ III-1368, кв.4а, м. „парк Въртопо“, гр. София
 6. Производствено-логистичен център” на “ЕМА” ООД в с.Бусманци, район искър, гр. София
 7. Комплектен трансформаторен пост с. Малинова Долина
 8. КТП и кабелни линии СрН и НН – съществуващи и новоизградени, с. Гурмазово
 9. Абонаментно обслужване и поддържане на улично осветление и дейности по профилактика на кабелни линии стълбове и осветителни тела
 10. Сграда на Виридиан Офисис, гр.София, Казбек №63
 11. Цех за производство на сурово масло – гр. Костинброд
 12. Административен комплекс със супермаркет и магазини – II-ра част, находящ се в УПИ II, кв.25, м. “Пробив бул. Пенчо Славейков, гр. София