Кой сме ние

  • Основна дейност – изграждане на съоръжения от електроенергийната инфраструктура, слаботокови и силови инсталации, проучване и консултантски работи по електрически уредби, eлектромонтаж и ремонт, изпълнение на външно кабелно захранване;
  • 9 години опит на българския пазар, водеща позиция в бранша;
  • 2 години опит на немския пазар;
  • Над 300 изпълнени проекта;
  • Над 150 служителя;
  • 5 групи за поддръжка на трансформаторни станции, кабелни линии и осветителни инсталации;
  • 20 служителя инженерингов персонал;
  • Сертификати (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011).