Електромонтажник

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПИТА,ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ НА СВОЯ БИЗНЕС ФИРМА ,,ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МОНТАЖНИЦИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

 • Много добра мотивация;
 • Отговорност и лоялност;
 • Опит в изграждането на електросъоръженията;
 • Изграждане на ел. инсталации с ниско и средно напрежение;
 • Работа със специализирана апаратура;
 • Възможност за командировки в страната и чужбина.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

 •  Образование – средно/ средно – специално, както и квалификация по специалността, удостоверени с документ,
  както и специални умения за работа;
 • Умение за работа в екип;
 • Откритост и способност за аргументиране при предлагане и вземане на решения;
 • Способност и желание за взаимозаменяемост, усвояване на допълнителни знания и умения;
 • Способност за анализиране и вземане на решения.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Мотивиращо трудово възнаграждение;
 • Динамична работа в сплотен и отговорен екип;
 • Работа на постоянен трудов договор след 6-месечен изпитателен период.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 01.05.2021 г. на адрес: гр. София 1618, ул. “Калояново” № 14, ет 2 или на e-mail адрес: m.gavrilova@electricity.bg.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.