Електромонтажник слаботокови системи

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК СЛАБОТОКОВИ СИСТЕМИ

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПИТА,ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ НА СВОЯ БИЗНЕС ФИРМА ,,ЕЛЕКТРИСИТИ” ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МОНТАЖНИЦИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

  •  Много добра мотивация;
  • Отговорност и лоялност;
  • Опит в изграждането на пожароизвестителни системи, оповестителни системи, контрол на достъпа, СОТ, СКС;
  • Изграждане на ел. инсталации с ниско и средно напрежение;
  • Работа със специализирана апаратура;
  • Възможност за командировки в страната и чужбина.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

– Образование – средно/ средно – специално, както и квалификация по специалността, удостоверени с документ, както и специални умения за работа;
– Умение за работа в екип;
– Откритост и способност за аргументиране при предлагане и вземане на решения;
– Способност и желание за взаимозаменяемост, усвояване на допълнителни знания и умения;
– Способност за анализиране и вземане на решения.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Мотивиращо трудово възнаграждение;
– Динамична работа в сплотен и отговорен екип;
– Работа на постоянен трудов договор след 6-месечен изпитателен период.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 01.05.2021 г. на адрес: гр. София 1618, ул. “Калояново” № 14, ет 2 или на e-mail адрес: m.gavrilova@electricity.bg.

Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД и GDPR.