Жилищни сгради

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:

  1. „Строително – ремонтни работи на апартаменти в град София, ж.к. „Полигона“, бл. 4 и бл. 6 към министерство на отбраната;
  2. Жилищна сграда, гр. София , ул. Голям Братан № 9, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  3. Жилищна сграда с магазини,трафопост и подземни гаражи, УПИ I-337,кв.173,м. Лозенец-III, гр. София, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  4. Жилищна сграда, гр. София, ул. „Бял Люляк” № 2, кв. Надежда, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  5. Жилищна сграда с магазини и гаражи, блок 4 и блок 5,Младост 4, гр. София, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  6. Жилищна сграда в УПИ VIII 364, кв.6 от плана на В.З. “Габаро Азмата”, гр. София, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  7. Многофамилна жилищна сграда с гаражи, УПИ V-508,509,кв.87,М.бул. Станке Димитров, изграждане на вътрешни електро инсталации;
  8. Общежитие в многофамилна жилищна сграда ,,р- н Кремиковци”, м. Ботунец, УПИ III, бл.250, изграждане на вътрешни електро инсталации